Nguyễn Phương luôn đầy ắp sự sáng tạo trong phong cách và nghệ thuật trong góc chụp. Nguyễn Phương Photo sẽ hiện thực hóa ý tưởng cưới của hai bạn một cách độc đáo và khéo léo